Ο υπολογιστής είναι φορητό,

OS Name Microsoft Windows 10 Home

Version 10.0.19043 Build 19043

BIOS Mode UEFI


Processor Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz, 1992 Mhz, 4 Core(s), 8 Logical Processor(s)

 

Τον βλέπει ο windows explorer και στο disk management βγάζει αυτό.

Δεν τον βλέπει ο windows explorer και στο disk management βγάζει αυτό.

Και φυσικά έχω άλλους δίσκους που τους βλέπουν κανονικά τα windows και από τα δύο docking stations.

Και όταν τους βγάζω, κάνω safe eject όλο το docking station, όχι μόνο έναν από τους δύο δίσκους.